Linux

Fail2Ban do odraczania włamania

Fail2Ban do odraczania włamania

Fail2Ban to narzędzie linuxowe do wykrywania anomalii w uzyskiwaniu dostępu. Umożliwia ono blokowanie adresów ip które próbują się zalogować do naszego VPS-a lub serwera.

Ububtu virtualbox do not show usb list

Ububtu virtualbox do not show usb list

First you should install „virtualbox vm extension pack” on site https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads  after that add right to user: sudo usermod -a -G vboxusers $USER to check your user is in group execute command: groups $USER szymon : szymon adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare libvirtd libvirtd vboxusers […]

Ochrona przed atakiem DDoS w 2018r.

Ochrona przed atakiem DDoS w 2018r.

Jest wiele sposobów aby zbudować ochronę przeciwko atakowi DDoS za pomocą reguł iptables. W poniższym artykule zostaną przedstawione najbardziej ogólne założenia takiej ochrony. Dzięki temu tutorialowi dowiesz się jak: Wybrać najlepszy zespół reguł i łańcuchów zapobiegający atakowi DDoS Dowiesz się jak można zabezpieczyć jądro systemu […]

Jak wyszukiwać efektywnie w Google? #15 tricków i porad

Jak wyszukiwać efektywnie w Google? #15 tricków i porad

Sztuczki tricki i efektywne narzędzia Jak wynika z wyliczeń Forbsa co 7 osoba korzysta z wyszukiwarki Google, co daje ponad miliard użytkowników, co daje miliony jak nie miliardy wyszukiwań haseł codziennie. Uczniowie, studenci, biznesmeni, pracownicy biurowi wyszukują hasła w celach edukacyjnych jak i zawodowych. Dlatego […]

Redirect location/folder on nginx.

Redirect location/folder on nginx.

To redirect folder on nginx you cane add to the configuration file this lines: nano /etc/nginx/sites-available/default location ~ /<strong>folder-name</strong>/(.*)$ { rewrite ^/<strong>folder-name</strong>/(.*)$ /new-name/$1 permanent; } to redirect location on nginx: rewrite ^/folder-name/myWell-known-article /folder-name/my-new-name-article permanent; Flags use to redirect As earlier mentioned, there are few flags […]

Proxy in Google Chromium | Ubuntu

Proxy in Google Chromium | Ubuntu

You can use proxy list from site: https://free-proxy-list.net/anonymous-proxy.html for example: /usr/bin/chromium-browser %U –incognito –proxy-server="208.83.106.105:9999" /usr/bin/chromium-browser %U –incognito –proxy-server=”adress:ip”  

How to mine no gui XMR using CPU on Ubuntu

How to mine no gui XMR using CPU on Ubuntu

First download from this link deb file: https://minergate.com/download/deb-cli you can use lynx https://minergate.com/download/deb-cli to download on serwer. You should Download using letter d and save file to local directory. or visit website: https://minergate.com/downloads/console next step is install: sudo dpkg -i ./minergate-cli-release.deb after that you can […]

Generowanie certyfikatu Jabber / XMPP

Generowanie certyfikatu Jabber / XMPP

# openssl genrsa -out /etc/jabber/jabber.key 1024 # openssl req -new -x509 -days 365 -key /etc/jabber/jabber.key -out /etc/jabber/jabber.crt # cat /etc/jabber/jabber.crt >> /etc/jabber/jabber.key # mv /etc/jabber/jabber.key /etc/jabber/jabber.pem # rm -f /etc/jabber/jabber.crt Własny serwer jabbera – jak to poważnie brzmi. Postaram się w maksymalnym skrócie opisać (krok […]

Jak zamknąć proces na porcie na serwerze Linux

Jak zamknąć proces na porcie na serwerze Linux

Aby zamknąć (zabić) proces na porcie na serwerze Linux należy wydać polecenie: fuser -n tcp -k 21 <span style="font-family: Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif; font-size: 14pt;"> *(gdzie 21 to numer portu) Innym sposobem jest uruchomienie aplikacji htop i po wybraniu procesu strzałkami naciśnięcie  ‚k’ w celu […]

Ustawienia firewall przy serwerze XMPP / EJABBERD

Ustawienia firewall przy serwerze XMPP / EJABBERD

W poniższym wpisie kilka słów na temat konfiguracji firewalla dla protokołu XMPP. Aby umożliwić serwerowi komunikację wówczas, gdy nasza polityka w IPTABLES ustawiona jest na DROP, należy odblokować następujące porty:  iptables -A INPUT -p tcp –dport 5222 -j ACCEPT  iptables -A INPUT -p tcp –dport […]

Sprawdzanie prędkości łącza internetowego w terminalu (speedtest, nload, iftop)

Sprawdzanie prędkości łącza internetowego w terminalu (speedtest, nload, iftop)

Dzisiaj kilka słów o tym, jak sprawdzić przepustowość łącza na hoście, na który jesteśmy właśnie zalogowani. Zazwyczaj możemy to zrobić za pośrednictwem przeglądarki, jednak zdarza się, że firewall na serwerze uniemożliwia pingowanie hostów, w związku z tym nie możemy przeprowadzić testu przepustowości. Rozwiązaniem takiej sytuacji […]

Jak zablokować wyskakujące reklamy na stronach?

Jak zablokować wyskakujące reklamy na stronach?

Poniżej przedstawiam poradnik, jak zablokować reklamy w przeglądarkach Google Chrome/Chromium i Mozilla Firefox. W przypadku Mozilli przechodzimy do zakładki about:addons. Natomiast w przypadku Google Chrome lub Chromium do kliknij tutaj. Następnie wpisujemy w wyszukiwarce interesujący nas dodatek – w tym przypadku polecam AdBlock – i instalujemy […]

Copy large files in Linux

Copy large files in Linux

If you have fault „file is to large” you can use following command:  buffer -i /mnt/disk/image.img -o /home/user/image.img -m 5000000 the -m value is buffer size. I’ve got this problem with cp command with file bigger than 20GB.

Add icon and script to Ubuntu dashboard

Add icon and script to Ubuntu dashboard

Create activator in: cd /usr/share/applications we creat activator: nano myActivator.desktop and define icon, execute and terminal or not one in file: [Desktop Entry] Type=Application Terminal=false Name=chromium-browser Icon=/opt/chromium.png Exec=/usr/bin/chromium-browser –user-data-dir=/opt/ szymon@geek:/usr/share/applications$ pwd /usr/share/applications

Printer want’s to add with CUPS.

Printer want’s to add with CUPS.

If you have a problem like this: Returning HTTP Forbidden for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost/printers/MY_Printer) from localhost How to add user to lpadmin group. sudo gpasswd -a `echo $USER` lpadmin or simply for example sudo gpasswd -a mark lpadmin

How to get imei adress from Androd shell?

How to get imei adress from Androd shell?

You can grep using this command: dumpsys iphonesubinfo or simply: dumpsys iphonesubinfo |  grep -Eo ‚[0-9]{15}’

Brak log-ów /var/log/syslog

Brak log-ów /var/log/syslog

Jeżeli masz problem z logami apt-get install –reinstall rsyslogd apt-get install inetutils-syslogd Pamiętaj o uprawnieniach pliku: sudo chown syslog:adm /var/log sudo chmod 0775 /var/log Prawdopodobnych błędów można szukać w pliku: /etc/rsyslog.conf i plikach /etc/rsyslog.d/50-default.conf można uruchomić również usługę w trybie debugowania: /etc/init.d/rsyslog stop rsyslogd -n […]

Sprawdzanie adresu ip w Linux/Ubuntu

Sprawdzanie adresu ip w Linux/Ubuntu

Adres ip naszej sieci wewętrznej (za routerem NAT) można sprawdzić za pomocą poleceń: ifconfig hostname -I ip addr show aby sprawdzić adres sieci zewnętrznej (adres publiczny) można skorzystać z przeglądarki: https://www.adres-ip.pl/ lub poleceniem: curl ipinfo.io/ip

Zmiana strefy czasowej w systemie Linux

Zmiana strefy czasowej w systemie Linux

Zmiana strefy czasowej poleceniem tzdate. sudo dpkg-reconfigure tzdata

Problem z podmontowaniem TrueCrypt

Problem z podmontowaniem TrueCrypt

Jeżeli pojawia się taki komunikat: Nie ma takiego pliku ani katalogu: dmsetup Powinieneś zainstalować dmsetup. apt-get install dmsetup i wykonać modprobe fuse

Podmiana tekstu w wielu plikach.

Podmiana tekstu w wielu plikach.

#!/bin/bash DIR="$1" SEARCH="$2" for f in $(find $DIR -name "$SEARCH" -type f); do cp $f $f.bak # sed ‚s/flush_work_sync/flush_work/g’ $f.bak &gt; $f sed ‚s/PIERWOTNY_TEXT/ZAMIENNIK,/g’ $f.bak &gt; $f done Wywołanie ./replace.sh /opt/linux/ *.c lub ./replace.sh /opt/linux/ *.txt

Dodawanie nowego certyfikatu SSL.

Dodawanie nowego certyfikatu SSL.

W artykule przedstawiono jak utworzyć nowy certyfikat Apache Web Server Self-Signed Certificate używając narzędzi openssl. PROCEDURA Sprawdź datę wygaśnięcia istniejącego certyfikatu jeżeli go posiadasz new.crt używając następującego polecenia: > openssl x509 -in new.crt -noout -enddate notAfter=Dec 30 11:10:42 2013 GMT Wygeneruj nowy certyfikat używając polecenia new.key do tworzenia prywatnego […]

Zmiana rozmiaru wysyłanych plików

Zmiana rozmiaru wysyłanych plików

W pliku: nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini zmieniamy następujące wartości: upload_max_filesize = 32M post_max_size = 32M max_execution_time = 300 następnie restartujemy apache2: sudo /etc/init.d/apache2 restart

Jak odnaleźć zależne biblioteki współdzielone.

Jak odnaleźć zależne biblioteki współdzielone.

Biblioteki współdzielone mogą być odnalezione poprzez wydanie polecenia:  ldd nazwaAplikacji Jednak gdy chcemy odnaleść wszystkie biblioteki zależne, które potrzebne są do odpalenia aplikacji skompilowanej dynamicznie możemy posłużyć się poniższym skryptem: #!/bin/bash # Author : Hemanth.HM # Email : hemanth[dot]hm[at]gmail[dot]com # License : GNU GPLv3 # […]