+48 511 790 336

szymon@artmetic.pl

Kategoria: Linux

Fail2Ban do odraczania włamania

Fail2Ban to narzędzie linuxowe do wykrywania anomalii w uzyskiwaniu dostępu. Umożliwia ono blokowanie adresów ip które próbują się zalogować do naszego VPS-a lub serwera.

Ububtu virtualbox do not show usb list

First you should install „virtualbox vm extension pack” on site https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads  after that add right to user: sudo usermod -a -G vboxusers $USER to check your user is in group execute command:

firewall iptables

Jak wyszukiwać efektywnie w Google? #15 tricków i porad

Sztuczki tricki i efektywne narzędzia Jak wynika z wyliczeń Forbsa co 7 osoba korzysta z wyszukiwarki Google, co daje ponad miliard użytkowników, co daje miliony jak nie miliardy wyszukiwań haseł

Redirect location/folder on nginx.

To redirect folder on nginx you cane add to the configuration file this lines: nano /etc/nginx/sites-available/default location ~ /<strong>folder-name</strong>/(.*)$ { rewrite ^/<strong>folder-name</strong>/(.*)$ /new-name/$1 permanent; } to redirect location on nginx:

proxy google chrome

Proxy in Google Chromium | Ubuntu

Jak przystosować przeglądarkę Google Chrome do automatycznego łączenia się poprzez serwer proxy.

cryptocurrency on ubuntu minergate

How to mine no gui XMR using CPU on Ubuntu

First download from this link deb file: https://minergate.com/download/deb-cli you can use lynx https://minergate.com/download/deb-cli to download on serwer. You should Download using letter d and save file to local directory. or

XMPP generate certificate ubuntu
zamykanie procesu linux
XMPP generate certificate ubuntu
speedtest on serwer linux
blokowanie reklam linux

Copy large files in Linux

If you have fault „file is to large” you can use following command:  buffer -i /mnt/disk/image.img -o /home/user/image.img -m 5000000 the -m value is buffer size. I’ve got this problem

Add icon and script to Ubuntu dashboard

Create activator in: cd /usr/share/applications we creat activator: nano myActivator.desktop and define icon, execute and terminal or not one in file: [Desktop Entry] Type=Application Terminal=false Name=chromium-browser Icon=/opt/chromium.png Exec=/usr/bin/chromium-browser --user-data-dir=/opt/ szymon@geek:/usr/share/applications$

Printer want’s to add with CUPS.

If you have a problem like this: Returning HTTP Forbidden for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost/printers/MY_Printer) from localhost How to add user to lpadmin group. sudo gpasswd -a `echo $USER` lpadmin or simply

How to get imei adress from Androd shell?

You can grep using this command: dumpsys iphonesubinfo or simply: dumpsys iphonesubinfo |  grep -Eo '[0-9]{15}'

Brak log-ów /var/log/syslog

Jeżeli masz problem z logami apt-get install --reinstall rsyslogd apt-get install inetutils-syslogd Pamiętaj o uprawnieniach pliku: sudo chown syslog:adm /var/log sudo chmod 0775 /var/log Prawdopodobnych błędów można szukać w pliku:

Sprawdzanie adresu ip w Linux/Ubuntu

Adres ip naszej sieci wewętrznej (za routerem NAT) można sprawdzić za pomocą poleceń: ifconfig hostname -I ip addr show aby sprawdzić adres sieci zewnętrznej (adres publiczny) można skorzystać z przeglądarki:

Problem z podmontowaniem TrueCrypt

Jeżeli pojawia się taki komunikat: Nie ma takiego pliku ani katalogu: dmsetup Powinieneś zainstalować dmsetup. apt-get install dmsetup i wykonać modprobe fuse

Podmiana tekstu w wielu plikach.

#!/bin/bash DIR="$1" SEARCH="$2" for f in $(find $DIR -name "$SEARCH" -type f); do cp $f $f.bak # sed 's/flush_work_sync/flush_work/g' $f.bak &gt; $f sed 's/PIERWOTNY_TEXT/ZAMIENNIK,/g' $f.bak &gt; $f done Wywołanie ./replace.sh

Dodawanie nowego certyfikatu SSL.

W artykule przedstawiono jak utworzyć nowy certyfikat Apache Web Server Self-Signed Certificate używając narzędzi openssl. PROCEDURA Sprawdź datę wygaśnięcia istniejącego certyfikatu jeżeli go posiadasz new.crt używając następującego polecenia: > openssl x509 -in

Zmiana rozmiaru wysyłanych plików

W pliku: nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini zmieniamy następujące wartości: upload_max_filesize = 32M post_max_size = 32M max_execution_time = 300 następnie restartujemy apache2: sudo /etc/init.d/apache2 restart

Jak odnaleźć zależne biblioteki współdzielone.

Biblioteki współdzielone mogą być odnalezione poprzez wydanie polecenia:  ldd nazwaAplikacji Jednak gdy chcemy odnaleść wszystkie biblioteki zależne, które potrzebne są do odpalenia aplikacji skompilowanej dynamicznie możemy posłużyć się poniższym skryptem: