+48 511 790 336

szymon@artmetic.pl

Tag: terminal

speedtest on serwer linux

Konwertowanie grafiki w Linuxie

Dzisiaj kilka słów o konwertowaniu grafik w systemie operacyjnym Linux. Na początku instalujemy program w konsoli: sudo apt-get install imagemagick Aby przkonwertować większą ilość zdjęć / obrazów do wysokości 700 pixeli,