Tag: usługa

Jak sprawdzić jaka usługa nasłuchuje na danym porcie

Jak sprawdzić jaka usługa nasłuchuje na danym porcie

Poniżej opiszę procedurę, dzięki której możesz sprawdzić czy dana aplikacja/ usługa nasłuchuje na określonym porcie w systemie operacyjnym Linux. Sprawdź, kto Cię monitoruje i obserwuje! Kogo interesują Twoje dane osobowe, to co robisz i czym się zajmujesz? szymon@szymon:~$ sudo netstat -tulpn Aby znaleźć konkretny port […]

Jak sprawdzić czy deamon / usługa uruchomi się na starcie?

Jak sprawdzić czy deamon / usługa uruchomi się na starcie?

Można to wykonać poleceniem: service –status-all | grep nazwausługi Można także wylistować wszystkie usługi: service –status-all [ + ] acpid [ + ] anacron [ ? ] aoetools [ + ] apache2 [ – ] apparmor [ ? ] apport [ + ] avahi-daemon [ […]