Tag: ubuntu

Jak zamknąć proces na porcie na serwerze Linux

Jak zamknąć proces na porcie na serwerze Linux

Aby zamknąć (zabić) proces na porcie na serwerze Linux należy wydać polecenie: fuser -n tcp -k 21 <span style="font-family: Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif; font-size: 14pt;"> *(gdzie 21 to numer portu) Innym sposobem jest uruchomienie aplikacji htop i po wybraniu procesu strzałkami naciśnięcie  ‚k’ w celu […]

Sprawdzanie prędkości łącza internetowego w terminalu (speedtest, nload, iftop)

Sprawdzanie prędkości łącza internetowego w terminalu (speedtest, nload, iftop)

Dzisiaj kilka słów o tym, jak sprawdzić przepustowość łącza na hoście, na który jesteśmy właśnie zalogowani. Zazwyczaj możemy to zrobić za pośrednictwem przeglądarki, jednak zdarza się, że firewall na serwerze uniemożliwia pingowanie hostów, w związku z tym nie możemy przeprowadzić testu przepustowości. Rozwiązaniem takiej sytuacji […]

Copy large files in Linux

Copy large files in Linux

If you have fault „file is to large” you can use following command:

 buffer -i /mnt/disk/image.img -o /home/user/image.img -m 5000000

the -m value is buffer size.
I’ve got this problem with cp command with file bigger than 20GB.

Add icon and script to Ubuntu dashboard

Add icon and script to Ubuntu dashboard

Create activator in: cd /usr/share/applications we creat activator: nano myActivator.desktop and define icon, execute and terminal or not one in file: [Desktop Entry] Type=Application Terminal=false Name=chromium-browser Icon=/opt/chromium.png Exec=/usr/bin/chromium-browser –user-data-dir=/opt/ szymon@geek:/usr/share/applications$ pwd /usr/share/applications

Brak log-ów /var/log/syslog

Brak log-ów /var/log/syslog

Jeżeli masz problem z logami apt-get install –reinstall rsyslogd apt-get install inetutils-syslogd Pamiętaj o uprawnieniach pliku: sudo chown syslog:adm /var/log sudo chmod 0775 /var/log Prawdopodobnych błędów można szukać w pliku: /etc/rsyslog.conf i plikach /etc/rsyslog.d/50-default.conf można uruchomić również usługę w trybie debugowania: /etc/init.d/rsyslog stop rsyslogd -n […]

Sprawdzanie adresu ip w Linux/Ubuntu

Sprawdzanie adresu ip w Linux/Ubuntu

Adres ip naszej sieci wewętrznej (za routerem NAT) można sprawdzić za pomocą poleceń:

ifconfig
hostname -I
ip addr show

aby sprawdzić adres sieci zewnętrznej (adres publiczny) można skorzystać z przeglądarki:
https://www.adres-ip.pl/

lub poleceniem:

curl ipinfo.io/ip

Change modify date in Linux

Change modify date in Linux

If you want to change modify date recursivly: #!/bin/sh for i in $(find *); do   touch -t 200010161000 "$i"; echo "$i"; done

Oprogramowanie przyckisków Canon Lide 100 na Linuxie

Oprogramowanie przyckisków Canon Lide 100 na Linuxie

Aby debugować scanbd używamy polecenia: sudo scanbd -d7 -f -c /etc/scanbd/scanbd.conf Output:  scanbd: foreground scanbd: config-file: /etc/scanbd/scanbd.conf scanbd: reading config file /etc/scanbd/scanbd.conf scanbd: debug on: level: 7 scanbd: dropping privs to uid saned scanbd: dropping privs to gid scanner scanbd: group scanner has member: scanbd: […]

Linux błąd filtru i pytania o hasło drukarki – naprawa.

Linux błąd filtru i pytania o hasło drukarki – naprawa.

Dziś po upgradzie do Ubuntu 16.04 moja drukarka odmówiła posłuszeństwa, a co gorsza w panelu z drukarkami jestem ciągle atakowany o podanie hasła więc postanowiłem po wielu nieudanych próbach podawania prawidłowego hasła jednak odpalić ją z roota. Jednak to nie był koniec kłopotów bo wyświetlał się ciągle komunikat o brakującym filtrze do drukarki. A więc rozwiązałem to tak:

sudo system-config-printer

następnie usunąłem i dodałem. Drukarka wystartowała ale od razu przeszedłem do kolejki wydruku bo trochę zaległych dokumentów tam wpadło 🙂

Jak stworzyć serwer DHCP na Linuxie?

Jak stworzyć serwer DHCP na Linuxie?

Poniżej przykładowa konfiguracja: cat /etc/dhcp/dhcpd.conf default-lease-time 86400; #czas w sekundach okresu dzierżawy ip max-lease-time 86400; # maksymalny czas w sekundach okresu dzierżawy ip option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name-servers 127.0.0.1;#,8.8.8.8; #domyślne adresy domenowe dla naszego hosta; lepiej użyć dns-a, który daje nam dostawca lub dns google […]

Sudoers, nadawanie uprawnień zwykłym użytkownikom

Sudoers, nadawanie uprawnień zwykłym użytkownikom

Uprawnienia użytkowników są jednym z fundamentalnych paradygmatów w systemach Linux. Zwykli użytkownicy mają ograniczone uprawnienia, aby zredukować ich wpływ na działanie systemu i ograniczyć go do ich własnego środowiska, po którym mogą się poruszać. Użytkownikiem specjalnym z punktu widzenia całego systemu jest super- użytkownik zwany […]

Jak sprawdzić jaka usługa nasłuchuje na danym porcie

Jak sprawdzić jaka usługa nasłuchuje na danym porcie

Poniżej opiszę procedurę, dzięki której możesz sprawdzić czy dana aplikacja/ usługa nasłuchuje na określonym porcie w systemie operacyjnym Linux.

Sprawdź, kto Cię monitoruje i obserwuje! Kogo interesują Twoje dane osobowe, to co robisz i czym się zajmujesz?

szymon@szymon:~$ sudo netstat -tulpn

Aby znaleźć konkretny port lub usługę możemy posłużyć się poleceniem grep.

Polecenie daje następujące informacje:
root@server:/home/szymon# netstat -tulpn | grep apache
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 5369/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 5369/apache2
root@server:/home/szymon# netstat -tulpn | grep :80
tcp 0 0 192.168.0.12:8088 0.0.0.0:* LISTEN 3049/asterisk
tcp 0 0 0.0.0.0:5280 0.0.0.0:* LISTEN 3451/beam
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 5369/apache2

Następnie za pomocą kolejnego polecenia możemy sprawdzić czy usługa na pewno jest uruchomiona:
root@server:/home/szymon# ls -l /proc/5369/exe
lrwxrwxrwx 1 root root 0 mar 24 18:09 /proc/5369/exe -> /usr/sbin/apache2
gdzie 5369 jest PID-em usługi.

netstat
netstat
Jak sprawdzić sumę kontolną MD5 plików

Jak sprawdzić sumę kontolną MD5 plików

Niekiedy potrzebujemy sprawdzić czy pobrany plik nie jest w jakiś sposób uszkodzony lub czy jest zgodny z oryginałem. Aby to zweryfikować, możemy posłużyć się sumą kontrolną. Tak więc, aby sprawdzić sumę kontrolną pliku, wykonujemy polecenie: md5sum nazwaPliku Aby porównać 2 pliki naraz (może okazać się […]

Jak ograniczyć start systemu do trybu tekstowego w Linux

Jak ograniczyć start systemu do trybu tekstowego w Linux

Aby nasz komputer nie przechodził do trybu gui podczas startu systemu należy edytować plik grub: sudo nano /etc/default/grub Zamieniamy linijkę: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash” na: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”text” Następnie trzeba wydać polecenie, które zaktualizuje naszego grub-a: sudo update-grub Teraz tylko restart systemu i gotowe! 🙂

Wyszukiwanie plików w systemie Linux

Wyszukiwanie plików w systemie Linux

Aby wyszukać plik po nazwie w systemie Linux należy wydać polecenie:

sudo find /etc/ -name apache2
sudo find /Sciezka/ -name nazwaPliku
gdzie /etc/ to ścieżka, w której pliki mają być wyszukiwane rekursywnie, a apache2 to nazwa pliku.

Jeżeli chcemy wyszukać plik o określonej wielkości, możemy podać jego minimalną wielkość poleceniem:

sudo find /etc/ -name apache2 -size 1M
gdzie 1M to 1 megabajt.

Poza poleceniem -name można jeszcze użyć poleceń:
-user – gdzie możemy wyszukać po nazwie użytkownika;
-group – analogicznie do user po nazwie grupy np www-data.

Aby wyszukać tekst w pliku należy użyć polecenia:

sudo grep /home/szymon/ -ril szymon
sudo grep /home/szymon/ -ril wyrażenie
gdzie szymon to szukany wyraz.

How to create ipk files on Ubuntu/Linux

How to create ipk files on Ubuntu/Linux

You should have that kind of structure of files: ├── control │   ├── conffiles~ │   ├── control │   ├── postinst │   └── postinst~ ├── control.tar.gz ├── data │   └── etc │   ├── init.d │   │   └── myscript.sh │   └── postinst myscript.sh is the script you […]

Jak sprawdzić czy deamon / usługa uruchomi się na starcie?

Jak sprawdzić czy deamon / usługa uruchomi się na starcie?

Można to wykonać poleceniem: service –status-all | grep nazwausługi Można także wylistować wszystkie usługi: service –status-all [ + ] acpid [ + ] anacron [ ? ] aoetools [ + ] apache2 [ – ] apparmor [ ? ] apport [ + ] avahi-daemon [ […]

Konwertowanie grafiki w Linuxie

Konwertowanie grafiki w Linuxie

Dzisiaj kilka słów o konwertowaniu grafik w systemie operacyjnym Linux.

Na początku instalujemy program w konsoli:

sudo apt-get install imagemagick

Aby przkonwertować większą ilość zdjęć / obrazów do wysokości 700 pixeli, wydajemy w terminalu następujące polecenie:

for file in *.jpg; do convert $file -resize x700 $file; done

Jeżeli obrazy mają mieć określony rozmiar, np. szerokość 200px i wysokość 300px, wpisujemy:

for file in *.jpg; do convert $file -resize 200×300 $file; done

Jeżeli pliki mają być obrócone o 90 stopni i chcemy zamienić pormat .png na format .jpg, to należy wydać polecenie:

convert zdjecie.png -rotate 180 -charcoal 4 -quality 95 zdjecie.jpg

Przy ograniczeniu jakości zdjęcia do 90% wartości bazowej, podajemy:

convert zdjacie.png -quality 90 zdjecie.jpg

To samo można również wykonać  w innym folderze, który uprzednio utworzymy, np.:

mkdir ../konwertowane

convert *.png -quality 90 ../konwertowane/*.jpg

Lub z innym prefiksem:

for file in *.png; do convert $file -quality 50 converted-$file; done