+48 511 790 336

szymon@artmetic.pl

Tag: ip

Sprawdzanie adresu ip w Linux/Ubuntu

Adres ip naszej sieci wewętrznej (za routerem NAT) można sprawdzić za pomocą poleceń: ifconfig hostname -I ip addr show aby sprawdzić adres sieci zewnętrznej (adres publiczny) można skorzystać z przeglądarki:

How to check ip connection to your blog?

cat /var/log/apache/blog.artmetic.access.log | grep 08/Aug/2016 | grep blog.artmetic.pl | awk ‚{print $1}’ | sort | uniq -c and output: 53 91.238.216.101

Iptables allow torrent access.

Iptables rule to allow download torrent when policy input is dropped iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 6881:6999 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 51413 -j ACCEPT #torrent