Tag: ip

Sprawdzanie adresu ip w Linux/Ubuntu

Sprawdzanie adresu ip w Linux/Ubuntu

Adres ip naszej sieci wewętrznej (za routerem NAT) można sprawdzić za pomocą poleceń: ifconfig hostname -I ip addr show aby sprawdzić adres sieci zewnętrznej (adres publiczny) można skorzystać z przeglądarki: https://www.adres-ip.pl/ lub poleceniem: curl ipinfo.io/ip

How to check ip connection to your blog?

How to check ip connection to your blog?

cat /var/log/apache/blog.artmetic.access.log | grep 08/Aug/2016 | grep blog.artmetic.pl | awk ‚{print $1}’ | sort | uniq -c and output: 53 91.238.216.101

Iptables allow torrent access.

Iptables allow torrent access.

Iptables rule to allow download torrent when policy input is dropped

iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 6881:6999 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 51413 -j ACCEPT #torrent

iptables
iptables

if we want http access we should add this rule where 127.0.0.1 is oure ip access adress and 9091 port number
iptables -A INPUT -p tcp -s 127.0.0.1 –destination-port 9091 -j ACCEPT #torrent

torrnet
torrnet

Then we can menage torrent via site:

torrent site
torrent site