Tag: iptables

Ustawienia firewall przy serwerze XMPP / EJABBERD

Ustawienia firewall przy serwerze XMPP / EJABBERD

W poniższym wpisie kilka słów na temat konfiguracji firewalla dla protokołu XMPP. Aby umożliwić serwerowi komunikację wówczas, gdy nasza polityka w IPTABLES ustawiona jest na DROP, należy odblokować następujące porty:  iptables -A INPUT -p tcp –dport 5222 -j ACCEPT  iptables -A INPUT -p tcp –dport […]

Iptables allow torrent access.

Iptables allow torrent access.

Iptables rule to allow download torrent when policy input is dropped iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 6881:6999 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 51413 -j ACCEPT #torrent if we want http access we should add this rule where 127.0.0.1 is oure ip […]