+48 511 790 336

szymon@artmetic.pl

Tag: bash

Add icon and script to Ubuntu dashboard

Create activator in: cd /usr/share/applications we creat activator: nano myActivator.desktop and define icon, execute and terminal or not one in file: [Desktop Entry] Type=Application Terminal=false Name=chromium-browser Icon=/opt/chromium.png Exec=/usr/bin/chromium-browser --user-data-dir=/opt/ szymon@geek:/usr/share/applications$

Bash – jak wyświetlić komunikat w Ubuntu

Aby wyświetlić komunikat, w prawym górnym rogu należy wydać polecenie: notify-send „Temat komunikatu” „mój opis komunikatu” Jeżeli dodatkowo chcemy wyświetlić ikonę, możemy użyć polecenia: notify-send „Temat komunikatu” „mój opis komunikatu”