Artmetic Podstawowe polecenia

Podstawowe polecenia

Należy pamiętać, że aby bezbłędnie przechodzić pomiędzy katalogami należy wciskać klawisz ‚TAB’, który jest swego rodzaju ‚podpowiadaczem’, podobnie przy wyszukiwaniu aplikacji dwukrotne naciśnięcie tego klawisza powoduje wydruk podpowiedzi.

pwd

#Sprawdzamy obecną lokalizację

mkdir Szymon\ Wójtowicz

 #Tworzymy katalog – dzięki backslashowi możemy dodać spację w nazwie

cd ./Szymon\ Wójtowicz/

#Przechodzimy do nowo utworzonego katalogu

pwd

#Sprawdzamy bieżącą lokalizację

mkdir Las

#Tworzymy podkatalog Las

mkdir Woda

#Tworzymy podkatalog Woda

ls

#Listujemy zawartość bieżącego katalogu, w którym się znajdujemy

touch plik.txt

#Tworzymy plik o nazwie „plik.txt”

ls

#Listujemy katalog, w którym możemy zobaczyć nowo
utworzony plik

touch .plik2.txt

#Tworzymy ukryty plik o nazwie „.plik2.txt”

ls

#Wyświetlamy katalog, ale nie widzimy już ukrytego pliku .plik.txt

ls -a

#Wyświetlamy również pliki ukryte, które są poprzedzone kropką

cd ./Las

#Przechodzimy do katalogu ‚Woda’ z bieżącej lokalizacji

cd ..

#Wracamy katalog wyżej

cd ./Woda

#Przechodzimy do katalogu ‚Woda’

pwd

#Wyświetlamy aktualną lokalizację

cd ../Las

#Przechodzimy do katalogu ‚Las’

touch skrypt.sh

#Tworzymy plik o nazwie ‚skrypt.sh’

cd ..

#Wracamy do katalogu położonego wyżej

tree

#Wyświetlamy strukturę podkatalogów w bieżącej lokalizacji

nano ./Las/skrypt.sh

#Edytujemy plik programem ‚nano’

#TWORZYMY PLIK Z NASTEPUJĄCĄ ZAWARTOŚCIĄ

#!/bin/bash

sensors

chmod +x ./Las/skrypt.sh

#Nadajemy uprawnienia do wykonywania pliku

./Las/skrypt.sh

#Uruchamiamy plik wykonywalny

cd ./Las/

#Przechodzimy katalog wyżej

ls

#Listujemy zawartość katalogu

mv skrypt.sh skrypcior.sh

#Podmiana nazwy pliku – polecenie przenosi plik do innej lokalizacji

cp ./skrypcior.sh ../Woda/

#Skopiowanie pliku ‚skrypcior.sh’ do katalogu Woda

cd ..

#Przechodzimy do katalogu wyżej

tree

#Wyświetlamy strukturę katalogów

rm ./Woda/skrypcior.sh

#Usuwamy plik skrypcior.sh

ln -s ./Las/skrypcior.sh ./Woda/

#BŁĘDNIE tworzymy dowiązanie symboliczne, nie podając pełnej ścieżki

tree

#Wyświetlamy strukturę katalogów

cd ./Las

#Przechodzimy do podkatalogu ‚Las’

sudo ln -s skrypcior.sh ~/Szymon\Wójtowicz/Woda/odwolanie.sh

#BŁĘDNIE tworzymy dowiązanie symboliczne, nie podając pełnej ścieżki

ls -la ../Woda/

#Wyświetlamy zawartość pliku ‚Woda’ wraz z plikami ukrytymi

rm ~/Szymon\ Wójtowicz/Woda/odwolanie.sh

#Usuwamy plik ‚odwolanie.sh’

sudo ln -s /home/szymon/Szymon\Wójtowicz/Las/skrypcior.sh ~/Szymon\Wójtowicz/Woda/odwolanie.sh

#Tworzymy PRAWIDŁOWE dowiązanie symboliczne o nazwie ‚odwołanie.sh’ do pliku ‚skrypcior.sh’

~/Szymon\ Wójtowicz/Woda/odwolanie.sh

#Wywołujemy plik ‚odowolanie.sh’

nano ~/Szymon\ Wójtowicz/Woda/odwolanie.sh

#MODYFIKUJEMY PLIK ‚odwolanie.sh’ za pomocą programu ‚nano’

#!/bin/bash

pwd

cat ~/Szymon\ Wójtowicz/Woda/odwolanie.sh

#Wyświetlamy zawartość pliku ‚odwolanie.sh’

diff skrypcior.sh ~/Szymon\Wójtowicz/Woda/odwolanie.sh

#Porównujemy różnice pomiędzy plikami

cp skrypcior.sh kopia.sh

#Tworzymy kopię pliku ‚skrypcior.sh’ o nazwie ‚kopia.sh’

nano kopia.sh

#Edytujemy plik ‚kopia.sh’ programem ‚nano’

#!/bin/bash

ls -la

diff skrypcior.sh kopia.sh

#Porównujemy różnice pomiędzy plikami poleceniem ‚diff’

sudo find /home/ -size +15c -size -13k -type f-mtime -1 | grep skr

#Wyszukujemy plik w podkatalogu home, który ma pow. 15 bajtów i poniżej 13 kb, jest zwykłym plikiem, był zmodyfikowany w ciągu ostatniego dnia i w nazwie ma „skr”

locate whoami

#Lokalizujemy plik ‚whoami’

locate skrypcior.sh

#Wyszukujemy plik we wcześniej utworzonej strukturze  plików

sudo updatedb

#Updatuje’my ręcznie bazę polecenia locate

locate skrypcior.sh

#Lokalizujemy ponownie plik

whereis ifconfig

#Wyszukiwanie plików wykonywalnych o określonej nazwie

ls -lu

#Sprawdzenie ostatniego odczytu pliku

date

#Sprawdzamy aktualną godzinę i datę

./skrypcior.sh

#Wykonujemy skrypt ‚skrypcior.sh’

ls -lu

#Wyświetlanie plików z datą modyfikacji

date

#Wyświetlanie aktualnej daty i czas

mkdir depozyt

#Tworzenie katalogu ‚depozyt’

cd ./depozyt

#Przechodzenie do katalogu ‚depozyt’

sudo find /home/szymon/Obrazy/ -size +5M -size -10M-type f -exec cp {} ./ \;

#Wydajemy polecenie, które odnajdzie w katalogu ‚/home/szymon/Obrazy/’ pliki o rozmiarze pomiędzy 5 a 10 Mb i skopiuje do katalogu, w którym się znajdujemy

ls -lh

#Wyświetlamy zawartość katalogu wraz z plikami ukrytymi

lynx wp.pl

#Przechodzimy do przeglądarki internetowej ‚lynx’ pod adres wp.pl

sudo apt-get install lynx-cur

#Jeżeli nie mamy przeglądarki, to najpierw ją instalujemy

wget http://szymonwojtowicz.no-ip.org/htdocs/szymon2.jpg

#Pobieramy zdjęcie z własnej strony poleceniem wget

sudo rm /var/log/mail*

#Usuwamy jako administrator wszystkie pliki z przedrostkiem mail

more /etc/passwd

#Poleceniem ‚more’ przeglądamy pliki linijka po linijce

cat /etc/passwd

#Poleceniem ‚cat’ pokazujemy zawartość całego pliku

head -n 1 /etc/passwd

#Poleceniem ‚head’ domyślnie wyświetlamy 10 pierwszych linijek, a argumentem #’-n’ określamy ilość linijek, które chcemy pokazać

tail -n 2 /etc/passwd

#Poleceniem ‚tail’ domyślnie wyświetlamy 10 ostatnich
linijek, a argumentem #’-n’ określamy ilość linijek, które  chcemy pokazać

mc

#Przechodzimy do Midnight Commandera

ftp://sunsite.icm.edu.pl/

#Łączymy się z ftp

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.