Tag: certyfikat

Generowanie certyfikatu Jabber / XMPP

Generowanie certyfikatu Jabber / XMPP

# openssl genrsa -out /etc/jabber/jabber.key 1024 # openssl req -new -x509 -days 365 -key /etc/jabber/jabber.key -out /etc/jabber/jabber.crt # cat /etc/jabber/jabber.crt >> /etc/jabber/jabber.key # mv /etc/jabber/jabber.key /etc/jabber/jabber.pem # rm -f /etc/jabber/jabber.crt Własny serwer jabbera – jak to poważnie brzmi. Postaram się w maksymalnym skrócie opisać (krok […]

Dodawanie nowego certyfikatu SSL.

Dodawanie nowego certyfikatu SSL.

W artykule przedstawiono jak utworzyć nowy certyfikat Apache Web Server Self-Signed Certificate używając narzędzi openssl. PROCEDURA Sprawdź datę wygaśnięcia istniejącego certyfikatu jeżeli go posiadasz new.crt używając następującego polecenia: > openssl x509 -in new.crt -noout -enddate notAfter=Dec 30 11:10:42 2013 GMT Wygeneruj nowy certyfikat używając polecenia new.key do tworzenia prywatnego […]