Tag: pliki

Podmiana tekstu w wielu plikach.

Podmiana tekstu w wielu plikach.

#!/bin/bash DIR="$1" SEARCH="$2" for f in $(find $DIR -name "$SEARCH" -type f); do cp $f $f.bak # sed ‚s/flush_work_sync/flush_work/g’ $f.bak > $f sed ‚s/PIERWOTNY_TEXT/ZAMIENNIK,/g’ $f.bak > $f done Wywołanie ./replace.sh /opt/linux/ *.c lub ./replace.sh /opt/linux/ *.txt

Jak sprawdzić sumę kontolną MD5 plików

Jak sprawdzić sumę kontolną MD5 plików

Niekiedy potrzebujemy sprawdzić czy pobrany plik nie jest w jakiś sposób uszkodzony lub czy jest zgodny z oryginałem. Aby to zweryfikować, możemy posłużyć się sumą kontrolną. Tak więc, aby sprawdzić sumę kontrolną pliku, wykonujemy polecenie: md5sum nazwaPliku Aby porównać 2 pliki naraz (może okazać się […]