Qt/C++

Dziedziczenie, polimorfizm

Dziedziczenie, polimorfizm

Omówienie dziedziczenia, polimorfizmu, rzutowania dynamic_cast, override, final, wirtualnych destruktorów w C++, wycieków pamięci podczas dziedziczenia.

Wyrażenie lambda λ w C++

Wyrażenie lambda λ w C++

Geneza Nazwa wywodzi się od „Rachunku Lambda” stworzonego przez Alonzo Churcha w 1936r. w tym również greckiego λ oznaczającego wszystko co można wywołać przez funkcje. Co ciekawe Alonzo Church nigdy przekonująco nie wyjaśnił dlaczego obrał właśnie tą literę greckiego alfabetu, objaśniając to „eeny, meeny, minym […]

Change DPI of QImage / Qt

Change DPI of QImage / Qt

If you want to change dpi for example for 96 dpi per inch you should use this method: const double dpi = 96 / 0.0254; img.setDotsPerMeterX(dpi); img.setDotsPerMeterY(dpi);

Jak zostać testerem aplikacji Google Play?

Jak zostać testerem aplikacji Google Play?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zostać testerem aplikacji mobilnych, jest przejście do sklepu Google Play: https://plus.google.com Po wejściu na stronę należy wyszukać nazwę społeczności testerów, do której chcemy dołączyć. W naszym wypadku: Tabele dietetyczne – testerzy Po odnalezieniu naszej społeczności, skupiającej osoby bezpłatnie testujące […]

Jak robić „Screenshot” na telefonie z Androidem?

Jak robić „Screenshot” na telefonie z Androidem?

Aby wykonać zrzut ekranu (screenshot), należy nacisnąć przycisk POWER i przycisk wyciszania dźwięku jednocześnie. Należy zaznaczyć, że w telefonach Samsung i HTC screenshot vmoże być wykonany przez naciśnięcie przycisków Home i POWER. W pozostałych przypadkach, jeżeli nie możesz zrobić zrzutu ekranu na Androidzie, sprawdź czy nie […]

Anagramer. Find words in dictionary file C++/Qt.

Anagramer. Find words in dictionary file C++/Qt.

Below sample of code to find word containing the same letters + one that is not the same but create new word: tor -> sort -> sport The code can get dictionary and word that should be found: #include <iostream> #include <QApplication> #include <QStringList> #include […]

Wzorzec obserwator C++/Qt

Wzorzec obserwator C++/Qt

Często się zdarza że programiści napotykają problem we współczesnych programu posiadające interfejs użytkownika (GUI), muszą reagować na zmiany danych w kilku różnych miejscach jednocześnie. Do sytuacji takiej może dojść wtedy gdy pracujemy na tych samych danych, które możemy edytować w kilku miejscach jednocześnie np. wykresy […]

Pytania rekruterów na stanowisko C++/Qt Developer.

Pytania rekruterów na stanowisko C++/Qt Developer.

1. Co to jest dziedziczenie? 2. Czym jest polimorfizm? 3. Jakie znasz wzorce strukturalne? 5. Do czego służy rzutowanie? 6. Czy język C++ jest językiem obiektowym? 7. Co to jest kompilacja? 8. Czym jest linkowanie? 9. Co to jest zmienna statyczna? 10. Czym jest zakres […]

How to initialize static QMap?

How to initialize static QMap?

Jak zainnicjalizować mapę w qt.

Wzorzec Adapter C++/Qt

Wzorzec Adapter C++/Qt

Zastosowanie Adapter inaczej nazywany Nakładką (ang. wrapper) to strukturalny wzorzec projektowy, którego zadaniem jest stworzenie spójnego interfejsu dla dwóch niekompatybilnych klas. Adapter przekształca interfejs jednej z klas na interfejs drugiej. Wskazówki praktyczne Aby stworzyć wspólny interfejs warto zaimplementować klasę z metodami wirtualnymi która będzie częścią […]

Wzorzec Fabryka abstrakcyjna i Metoda wytwórcza C++/Qt

Wzorzec Fabryka abstrakcyjna i Metoda wytwórcza C++/Qt

Omówienie wzorca projektowego „Fabryka abstrakcyjna” na przykładach C++.

Wzorzec projektowy Singleton C++ / Qt

Wzorzec projektowy Singleton C++ / Qt

Zastosowanie Kreacyjny wzorzec projektowy, charakteryzujący się jedną instancją danego obiektu oraz globalnym dostępem do funkcji getInstance(), dzięki czemu możemy uzyskać do niego dostęp praktycznie z każdego miejsca. Inną cechą charakterystyczną jest Lazy loading, czyli alokacja pamięci dla singletona występuje dopiero przy jego pierwszym wywołaniu (odwołaniu […]

Wzorzec Budowniczy C++/Qt

Wzorzec Budowniczy C++/Qt

Budowniczy Wzorzec Budowniczy to wzorzec kreacyjny zapewniający kontrolę nad procesem tworzenia klas. Jest on przydatny, gdy chcemy zastosować wiele różnych konstruktorów, zapewniając większą czytelność kodu. Elementy charakterystyczne W tym wzorcu możemy wyróżnić następujące elementy: Budowniczy – interfejs abstrakcyjny do tworzenia części składowych obiektu złożonego, w […]

Generating random number using srand() and rand() Qt

Generating random number using srand() and rand() Qt

You can use random function from stdlib and fix time to maximize pseudo random operation in a short period of short time. const int MainWindow::getNumber() const { qsrand( (unsigned)time(NULL) ^random()); return qrand() % max; } Using qsrand(QTime::currentTime().msec()) it can also be done, but in a […]