+48 511 790 336

szymon@artmetic.pl

Kategoria: Qt/C++

Zestawienie wzorców projektowych w C++
polimorfizm w C++

Dziedziczenie, polimorfizm

Omówienie dziedziczenia, polimorfizmu, rzutowania dynamic_cast, override, final, wirtualnych destruktorów w C++, wycieków pamięci podczas dziedziczenia.

Wyrażenie lambda λ w C++

Geneza Nazwa wywodzi się od „Rachunku Lambda” stworzonego przez Alonzo Churcha w 1936r. w tym również greckiego λ oznaczającego wszystko co można wywołać przez funkcje. Co ciekawe Alonzo Church nigdy

Change DPI of QImage / Qt

If you want to change dpi for example for 96 dpi per inch you should use this method: const double dpi = 96 / 0.0254; img.setDotsPerMeterX(dpi); img.setDotsPerMeterY(dpi);

Jak zostać testerem aplikacji Google Play?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zostać testerem aplikacji mobilnych, jest przejście do sklepu Google Play: https://plus.google.com Po wejściu na stronę należy wyszukać nazwę społeczności testerów, do której chcemy dołączyć.

screenshot android

Jak robić „Screenshot” na telefonie z Androidem?

Aby wykonać zrzut ekranu (screenshot), należy nacisnąć przycisk POWER i przycisk wyciszania dźwięku jednocześnie. Należy zaznaczyć, że w telefonach Samsung i HTC screenshot vmoże być wykonany przez naciśnięcie przycisków Home i

anagram C++

Anagramer. Find words in dictionary file C++/Qt.

Below sample of code to find word containing the same letters + one that is not the same but create new word: tor -> sort -> sport The code can

obserwator C++

Wzorzec obserwator C++/Qt

Często się zdarza że programiści napotykają problem we współczesnych programu posiadające interfejs użytkownika (GUI), muszą reagować na zmiany danych w kilku różnych miejscach jednocześnie. Do sytuacji takiej może dojść wtedy

pytania od rekruterów C++
wzorzec adapter

Wzorzec Adapter C++/Qt

Zastosowanie Adapter inaczej nazywany Nakładką (ang. wrapper) to strukturalny wzorzec projektowy, którego zadaniem jest stworzenie spójnego interfejsu dla dwóch niekompatybilnych klas. Adapter przekształca interfejs jednej z klas na interfejs drugiej.

fabryka abstrakcyjna C++
wzorzec singleton C++

Wzorzec projektowy Singleton C++ / Qt

Zastosowanie Kreacyjny wzorzec projektowy, charakteryzujący się jedną instancją danego obiektu oraz globalnym dostępem do funkcji getInstance(), dzięki czemu możemy uzyskać do niego dostęp praktycznie z każdego miejsca. Inną cechą charakterystyczną

wzorzec budowniczy

Wzorzec Budowniczy C++/Qt

Omówienie wzorca kreacyjnego Budowniczy na przykładach C++/Qt. Zdefiniowanie wad, zalet zastosowania.

Generating random number using srand() and rand() Qt

You can use random function from stdlib and fix time to maximize pseudo random operation in a short period of short time. const int MainWindow::getNumber() const { qsrand( (unsigned)time(NULL) ^random());