Tag: komunikaty

Bash – jak wyświetlić komunikat w Ubuntu

Bash – jak wyświetlić komunikat w Ubuntu

Aby wyświetlić komunikat, w prawym górnym rogu należy wydać polecenie: notify-send „Temat komunikatu” „mój opis komunikatu” Jeżeli dodatkowo chcemy wyświetlić ikonę, możemy użyć polecenia: notify-send „Temat komunikatu” „mój opis komunikatu” –icon=/home/szymon/Pobrane/sun.ico