Jak sprawdzić jaka usługa nasłuchuje na danym porcie

Poniżej opiszę procedurę, dzięki której możesz sprawdzić czy dana aplikacja/ usługa nasłuchuje na określonym porcie w systemie operacyjnym Linux.

Sprawdź, kto Cię monitoruje i obserwuje! Kogo interesują Twoje dane osobowe, to co robisz i czym się zajmujesz?

szymon@szymon:~$ sudo netstat -tulpn

Aby znaleźć konkretny port lub usługę możemy posłużyć się poleceniem grep.

Polecenie daje następujące informacje:
root@server:/home/szymon# netstat -tulpn | grep apache
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 5369/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 5369/apache2
root@server:/home/szymon# netstat -tulpn | grep :80
tcp 0 0 192.168.0.12:8088 0.0.0.0:* LISTEN 3049/asterisk
tcp 0 0 0.0.0.0:5280 0.0.0.0:* LISTEN 3451/beam
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 5369/apache2

Następnie za pomocą kolejnego polecenia możemy sprawdzić czy usługa na pewno jest uruchomiona:
root@server:/home/szymon# ls -l /proc/5369/exe
lrwxrwxrwx 1 root root 0 mar 24 18:09 /proc/5369/exe -> /usr/sbin/apache2
gdzie 5369 jest PID-em usługi.

netstat

netstat

Jak sprawdzić czy deamon / usługa uruchomi się na starcie?

Można to wykonać poleceniem:
service –status-all | grep nazwausługi

Można także wylistować wszystkie usługi:
service –status-all

[ + ] acpid
[ + ] anacron
[ ? ] aoetools
[ + ] apache2
[ – ] apparmor
[ ? ] apport
[ + ] avahi-daemon
[ + ] bind9
[ + ] bluetooth
[ – ] brltty
[ + ] clamav-freshclam
[ – ] cobbler
[ ? ] console-setup
[ ? ] cpufrequtils
[ + ] cron
[ + ] cups
[ + ] cups-browsed
[ – ] cyrus-imapd
[ – ] dbus
[ ? ] dns-clean
[ + ] drbl-clients-nat
[ ? ] ejabberd
[ – ] etc-setserial
[ – ] exim4
[ – ] fail2ban
[ – ] fancontrol
[ ? ] firewall
[ ? ] firewall~
[ + ] friendly-recovery
[ – ] grub-common
[ + ] hostapd
[ – ] i8kmon
[ ? ] irqbalance
[ + ] isc-dhcp-server
[ + ] kerneloops
[ ? ] killprocs
[ ? ] kmod
[ ? ] lightdm
[ ? ] lirc
[ – ] lm-sensors
[ ? ] loadcpufreq
[ ? ] mysql
[ ? ] networking
[ + ] nfs-kernel-server
[ + ] nmbd
[ ? ] noip2
[ + ] ntp
[ ? ] ondemand
[ + ] opendkim
[ + ] pcscd
[ – ] postfix
[ ? ] pppd-dns
[ + ] procps
[ + ] proftpd
[ + ] pulseaudio
[ ? ] rc.local
[ + ] rpcbind
[ – ] rsync
[ + ] rsyslog
[ + ] samba
[ + ] samba-ad-dc
[ + ] saned
[ – ] saslauthd
[ ? ] scanbuttond
[ ? ] scanbuttond.bak.org
[ ? ] sendsigs
[ + ] setserial
[ – ] slapd
[ + ] smbd
[ – ] snort
[ – ] spamassassin
[ ? ] speech-dispatcher
[ + ] ssh
[ – ] sudo
[ + ] tftpd-hpa
[ + ] udev
[ ? ] umountfs
[ ? ] umountnfs.sh
[ ? ] umountroot
[ – ] unattended-upgrades
[ – ] urandom
[ ? ] vblade
[ + ] virtualbox
[ – ] winbind
[ – ] x11-common
[ + ] xinetd
[ + ] xrdp

W zależności od tego czy mamy + ,czy – dana usługa startuje lub nie.

W przypadku znaku zapytania (?) status usługi nie jest znany.